Наукові досягнення зробили можливим створення міждисциплінарних напрямків для вирішення теоретичних та прикладних завдань в аропромисловому секторі шляхом усунення кордонів між різними сферами наукової діяльності. Збереження біологічного різноманіття в умовах стрімкого розвитку селекції рослин, зміни клімату та прагнення до виробництва якісних та безпечних продуктів харчування вимагають всеохоплюючого вивчення сучасних напрямків аграрної науки: від молекул до математичних моделей та економічних показників.

Особливо актуальним є оцінка нових сортів в процесі їх випробування, оскільки на даному етапі відбувається визначення не тільки їх якості та біорізноманіття, а й оптимізація нормативних витрат, розробка автоматизованих схем та методів.

Метою проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Новітні агротехнології та сортовивчення» є налагодження та поглиблення наукових зв’язків, обмін досвідом та поширення знань про важливість наукового підходу в сільському господарстві, пошук шляхів вирішення прикладних і теоретичних проблем в агропромисловому секторі та сортовипробуванні.

Офіційні мови конференції: англійська, українська

Секції конференції:

 1. Сортовипробування
 2. Біотехнологія та фізіологія рослин
 3. Генетика та селекція рослин
 4. Рослинництво
 5. Захист рослин
 6. Землеробство
 7. Економіка сільського господарства
 8. Інформаційні технології в сільському господарстві
 9. Біоінформатика та біосенсорика
 10. Біоенергетика

Важливі дати:

 • до 21 травня 2024 р. – реєстрація та подача анотації
 • до 26 травня 2024 р. ‑ повідомлення про прийняття анотації
 • до 31 травня 2024 р. – подача наукової статті