Інструкція з написання анотації

Обсяг ‑ від 1800 до 2000 знаків (без врахування пробілів). Обов’язковою є така структура анотації: Мета, Методи, Результати, Висновки, Ключові слова

Приклад оформлення анотації – завантажити

Анотацію відправляють через електронну форму на сайті https://conference-ua.ukragroexpert.com.ua/registration/ (Реєстрація)

Назва файлу анотації: прізвище першого автора (приклад: Surname_abstr.doc (docx).

Анотації статей будуть опубліковані у збірнику анотацій на сайті конференції.

Інструкція з написання статті

Статті подають англійською або українською мовою. До статті додають на початку анотацію українською мовою (для статті українською мовою), в кінці – англійською. Для статті англійською мовою анотацію українською мовою розміщують в кінці статті. Обсяг статті – від 10 до 20 сторінок формату А4, включаючи анотації, таблиці, рисунки та бібліографічні списки.

Вимоги до оформлення статті – завантажити

Приклад оформлення статті – завантажити

Статтю відправляють на електронну пошту: newagrotech2022@gmail.com

Оформлення списку використаної літератури

Для статей українською мовою список літератури має складатися з двох частин: Використана література– джерела мовою оригіналу, оформлені відповідно до чинного ДСТУ 8302:2015 (приклад оформлення списку використаної літератури) ;

References – ті самі джерела, але англійською мовою, оформлені за міжнародним бібліографічним стандартом АРА (приклад оформлення References) .

Основі вимоги до списку використаної літератури:

  • список використаної літератури має містити не менше ніж 10 джерел, переважно за останні 3–5 років . Обов’язковою є наявність посилань на сучасні публікації іноземних авторів з DOI;
  • список формується виключно в порядку появи посилань у тексті;
  • посилання в тексті на літературу подавати в квадратних дужках з позначенням порядкового номера цитованого видання відповідно до бібліографії;
  • всі цитати мають закінчуватися посиланнями на джерела;
  • якщо в огляді літератури або далі по тексту Ви посилаєтесь на прізвище вченого, то його публікація має бути в загальному списку використаних джерел;
  • вторинне цитування не дозволяється! Якщо Ви цитуєте Петренка І. І., то посилання має бути саме на нього, а не на автора, який читав Петренка І. І.;
  • посилання на підручники та науково-популярну літературу є неприйнятними;
  • посилання на власні публікації є небажаними і допускаються лише в разі крайньої потреби (не більше двох джерел);
  • автоматична нумерація списку заборонена.

Під час оформлення списку References транслітерувати інформацію потрібно згідно з постановою КМУ від 27.01.2010 № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» або вимогами системи BGN (для російської мови).

Для транслітерації тексту можна скористатися сервісом:

  • з української мови – http://translit.kh.ua (обрати стандарт: Паспортний (КМУ 2010).

Статті, що пройшли рецензування будуть опубліковані в збірнику конференції.

Вибрані статті будуть рекомендовані до друку в науково-практичних журналах:

Plant varieties studying and protection (Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин) http://journal.sops.gov.ua/ (сільськогосподарські та біологічні науки, категорія Б)

Новітні агротехнології http://jna.bio.gov.ua/ (сільськогосподарські науки, категорія Б)