Науковий комітет

Голова наукового комітету – д. екон. наук, професор Мельник С. І., директор Українського інституту експертизи сортів рослин, Україна

Заступник голови наукового комітету – к. с.-г. н., с.н.с., Лещук Н. В., заступник директора Українського інституту експертизи сортів рослин, Україна

Члени наукового комітету:

Балан В. М., д. с.-г. н., професор, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Україна

Варченко О. М., д. екон. н., професор, Білоцерківський національний аграрний університет, Україна

Каленська С. М., д. с.-г. н., професор, член-кореспондент НААН України, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна

Карпук Л. М., д. с.-г.н., професор, Білоцерківський національний аграрний університет, Україна

Кляченко О. Л., д. с.-г. н., професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна

Мельничук М. Д., академік НААН, д. біол. наук, ТОВ «Агрономіка»

Меженський В. М., д. с.-г. наук, с.н.с., Український інститут експертизи сортів рослин, Україна

Танчик С. П., д. с.-г. н., професор, член-кореспондент НААН України, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна

Скрипник А. В., д. екон. н., професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна

Сорочинський Б. В., д. біол. наук, Український інститут експертизи сортів рослин, Україна

Сторожик Л. І., д. с.-г. н., Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Україна

Атаманюк О. П., к. екон. н., Український інститут експертизи сортів рослин, Україна

Берян Сініша, PhD, Університет у Східному Сараєві, Боснія і Герцеговина

Білоус С. Ю., к. б. н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна

Гринів С. М., к. с.-г. н., с.н.с., Український інститут експертизи сортів рослин, Україна

Димитров С. Г., к. с.-г. н., Український інститут експертизи сортів рослин, Україна

Києнко З. Б., к. с.-г. н., Український інститут експертизи сортів рослин, Україна

Орленко Н. С., к. екон. н., доцент, Український інститут експертизи сортів рослин, Україна

Паренюк О. Ю., к. біол. н., с.н.с., Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна

Попова О. П., к. іст. н., Український інститут експертизи сортів рослин, Україна

Присяжнюк Л. М., к. с.-г. н., Український інститут експертизи сортів рослин, Україна

Присяжнюк О. І., к. с.-г. н., с.н.с., Український інститут експертизи сортів рослин, Україна

Секіиама Аиако, PhD, Токійський університет сільського господарства, Японія

Сиплива Н. О., к. б. н., Український інститут експертизи сортів рослин, Україна

Стариченко Є. М., к. екон. н., Український інститут експертизи сортів рослин, Україна

Ткачик С. О., к. с.-г. н., Український інститут експертизи сортів рослин, Україна

Топчій О. В., к. с.-г. н., Український інститут експертизи сортів рослин, Україна

Філіпова Л. М., к. с.-г. н., доцент, Білоцерківський національний аграрний університет, Україна

Хоменко Т. М., к. с.-г. н., доцент, с.н.с., Український інститут експертизи сортів рослин, Україна

Худолій Л. В., к. с.-г. н., Український інститут експертизи сортів рослин, Україна

Організаціний комітет

Голова організаційного комітету –Присяжнюк Л. М., к. с.-г. н., Голова Ради молодих учених Українського інституту експертизи сортів рослин, Україна

Секретар – Ночвіна О. В., заступник Голови Ради молодих учених Українського інституту експертизи сортів рослин, Україна

Члени організаційного комітету:

Кляченко О. Л., д. с.-г. н., професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна

Атаманюк О. П., к. екон. н., Український інститут експертизи сортів рослин, Україна

Білоус С. Ю., к. б. н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна

Димитров С. Г., к. с.-г. н., Український інститут експертизи сортів рослин, Україна

Присяжнюк О. І., к. с.-г. н., с.н.с., Український інститут експертизи сортів рослин, Україна

Стариченко Є. М., к. екон. н., Український інститут експертизи сортів рослин, Україна

Топчій О. В., к. с.-г. н., Український інститут експертизи сортів рослин, Україна

Барбан О. Б., Український інститут експертизи сортів рослин, Україна

Гузь К. Ф., Український інститут експертизи сортів рослин, Україна

Душар М. Б., Український інститут експертизи сортів рослин, Україна

Коховська І. В., Український інститут експертизи сортів рослин, Україна

Мажуга К. М., Український інститут експертизи сортів рослин, Україна

Місецкаіте Отілія, Університет Вітовта Великого, Литва

Стадніченко О. А., Український інститут експертизи сортів рослин, Україна

Шпак П. І., Український інститут експертизи сортів рослин, Україна

Шпирка Н. Ф., Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна

Якубенко Н. Б., Український інститут експертизи сортів рослин, Україна