Науковий комітет

Голова наукового комітету – д. екон. н., професор., Мельник Сергій Іванович, директор Українського інституту експертизи сортів рослин, Україна

Заступник голови наукового комітету – к. с.-г.н, с.н.с. Гринів Світлана Миколаївна, в. о. заступника директора Українського інституту експертизи сортів рослин, Україна

Члени наукового комітету:

Варченко О. М., д. екон. н., професор, Білоцерківський національний аграрний університет, Україна

Каленська С. М., д. с.-г. н., професор, член-кореспондент НААН України, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна

Карпук Л. М., д. с.-г.н., професор, Білоцерківський національний аграрний університет, Україна

Кляченко О. Л., д. с.-г. н., професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна

Лещук Н. В., д. с.-г. н., с.н.с., Український інститут експертизи сортів рослин, Україна

Мельничук М. Д., академік НААН, д. біол. наук, ТОВ «Агрономіка»

Присяжнюк О. І., д. с.-г. н., професор., Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Україна

Скрипник А. В., д. екон. н., професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна

Сорочинський Б. В., д. біол. наук, с.н.с., Український інститут експертизи сортів рослин, Україна

Сторожик Л. І., д. с.-г. н., професор, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Україна

Танчик С. П., д. с.-г. н., професор, член-кореспондент НААН України, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна

Берян Сініша, PhD, Університет у Східному Сараєві, Боснія і Герцеговина

Білоус С. Ю., к. б. н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна

Данюк Ю. С., доктор філософії, Український інститут експертизи сортів рослин, Україна

Діхтяр І.О., к. с.-г.н., Український інститут експертизи сортів рослин, Україна

Кирильчук А. М., к. с.-г. н., Український інститут експертизи сортів рослин, Україна

Орленко Н. С., к. екон. н., доцент, Український інститут експертизи сортів рослин, Україна

Паренюк О. Ю., к. біол. н., с.н.с., Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна

Попова О. П., к. іст. н., Український інститут експертизи сортів рослин, Україна

Присяжнюк Л. М., к. с.-г. н., ст. дослідник, Український інститут експертизи сортів рослин, Україна

Секіиама Аиако, PhD, Токійський університет сільського господарства, Японія

Сиплива Н. О., к. б. н., ст. дослідник, Український інститут експертизи сортів рослин, Україна

Стариченко Є. М., к. екон. н., Український інститут експертизи сортів рослин, Україна

Ткачик С. О., к. с.-г. н., Український інститут експертизи сортів рослин, Україна

Топчій О. В., к. с.-г. н., Український інститут експертизи сортів рослин, Україна

Філіпова Л. М., к. с.-г. н., доцент, Білоцерківський національний аграрний університет, Україна

Хоменко Т. М., к. с.-г. н., доцент, Український інститут експертизи сортів рослин, Україна

Худолій Л. В., к. с.-г. н., ст. дослідник, Український інститут експертизи сортів рослин, Україна

Організаціний комітет

Голова організаційного комітету – Присяжнюк Лариса Михайлівна, к. с.-г. н., ст. дослідник, заступник директора з наукової роботи Українського інституту експертизи сортів рослин, Україна

Секретар – Данюк Юрій Сергійович, доктор філософії, Голова Ради молодих учених Українського інституту експертизи сортів рослин, Україна

Члени організаційного комітету:

Кляченко О. Л., д. с.-г. н., професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна

Присяжнюк О. І., д. с.-г. н. професор, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Україна

Білоус С. Ю., к. б. н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна

Стариченко Є. М., к. екон. н., Український інститут експертизи сортів рослин, Україна

Топчій О. В., к. с.-г. н., Український інститут експертизи сортів рослин, Україна

Барбан О. Б., Український інститут експертизи сортів рослин, Україна

Голіченко Н. Б., Український інститут експертизи сортів рослин, Україна

Діхтяр І.О., к. с.-г.н., Український інститут експертизи сортів рослин, Україна

Коховська І. В., Український інститут експертизи сортів рослин, Україна

Мажуга К. М., Український інститут експертизи сортів рослин, Україна

Місецкаіте Отілія, Університет Вітовта Великого, Литва

Стадніченко О. А., Український інститут експертизи сортів рослин, Україна

Шпирка Н. Ф., Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна