Відкриття конференції

10.00‑10.15 Вступне слово – Мельник Сергій Іванович, д-р екон. наук, проф. ‑ Голова наукового комітету конференції

Пленарні доповіді

Модератор: Присяжнюк Лариса Михайлівна, Голова організаційного комітету конференції

10.20‑10.40 Національні сортові рослинні ресурси: стан і перспективи Лещук Надія Василівна, д-р с.-г. наук, с.н.с., Український інститут експертизи сортів рослин
10.45-11.05Застосування молекулярних маркерів для вивчення генетичного різноманіття українських сортів пшениці м’якої Чеботар Сабіна Віталіївна, д-р біол. наук, професор, член-кореспондент НААН України, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
11.20-11.40 Функціональна екологія рослинно-мікробних систем Ліханов Артур Федорович, д-р біол. наук, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Секційні доповіді

Модератор: Присяжнюк Лариса Михайлівна, Голова організаційного комітету конференції

11.45-11.55 Наростання вегетативної маси енергетичної верби другого вегетаційного періоду залежно від терміну заготівлі садивного матеріалу та застосування гелю абсорбенту Ю. С. Данюк
11.55-12.05 Дослідження ефективності використання трудових ресурсів філіями українського інституту експертизи сортів рослин Л. М. Коцюбинська
12.05-12.15Розробка моделі сорту ріпаку (Brassica napus oleifera Metzg L.) відповідно до сучасних вимог А. М. Кирильчук
12.15-12.25 Морофологічна різноякісність калюсних тканин лаванди вузьколистої (Lavandula angustifolia Mill.) та її зв’язок з регенераційною здатністю І. С. Шляхтун
12.25-12.35 Поповнення сортименту сої культурної (Glycine max (L.) Merrill) новими ранньостиглими сортами С. М. Михайлик
12.35-12.45 Відродження вирощування сортів бавовнику звичайного (Gossypium hirsutum L.) в умовах Південного Степу України Т. Д. Сонець
12.45-12.55 Продуктивність і якість зерна жита посівного (озимого) (Secale cereal L.) за різних ґрунтово-кліматичних умов вирощування А. П. Іваницька
12.55-13.05 Світова торгівля насінням сільськогосподарських культур – основні виклики для України А. В. Семисал

Закриття конференції та підведення підсумків